تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۹:۵۹
کد خبر: ۱۱۰۸۷
یکصد و هفدهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ تشکیل وتصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوعات تشکیل نهاد مهندسین داوطلب مطرح و پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهادات با تشکیل این نهاد موافقت گردید.
۲-موضوعات مربوط به رشته نقشه برداری بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۲-۱-با تغییر دریافت حق الزحمه خدمات نقشه برداری از حالت گروه ساختمانی به حالت متراژی موافقت گردید و شایان ذکر است که میزان نرخ و ظرفیت در کارگروهی متشکل از نمایندگان گروه تخصصی و هیات مدیره تعیین می‌گردد.
۲-۲-ارائه خدمات نقشه برداری برای گروه ساختمانی الف نیز صورت گیرد، اما جهت پروژه‌های روستایی مطابق با روال گذشته برای بالای ۸۰۰ مترمربع می‌باشد.
۲-۳-خدمات پیش از ساخت با ظرفیت مجزا می‌باشد و تا پایان سال آزاد خواهد شد و انتخاب نقشه بردار در این بخش توسط مالک می‌باشد.
۲-۴-در خدمات حین ساخت، انتخاب نقشه بردار توسط سیستم ارجاع کار صورت می‌پذیرد و آزاد سازی این خدمات تا اتمام سازه خواهد بود.
۲-۵-در بخش خدمات تفکیک، نقشه بردار توسط سیستم ارجاع انتخاب می‌گردد و آزاد سازی در پایان سال صورت می‌پذیرد.
۲-۶- در صورت اتمام ظرفیت مهندسین هر شهر، مطابق با ضوابط از خدمات مهندسین هر ناحیه بهره گرفته شود.