مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۸ فروردين ۱۴۰۰ ۱۳:۵۵
کد خبر: ۱۱۱۰۹

تقویم آموزشی دوره‌های مهارت محور مصوبه هیأت مدیره و کمیته آموزش سازمان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰

توجه داشته باشید که در هنگام ثبت نام در کارگاه ها میزان سقف امتیاز ارجاع مصوب هیات مدیره را رعایت فرمایید.