تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۸:۴۹
کد خبر: ۱۱۱۶۰
یکصد و بیستمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوعات مالی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۱-۱-موضوع خرید تجهیزات سخت افزاری برای واحد انفورماتیک سازمان مطرح که پس از بحث و بررسی با خرید، پس از طی تشریفات قانونی حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان موافقت گردید.
۱-۲-موضوع آماده سازی و تغییرات ساختمان جدید سازمان جهت استقرار ستاد مطرح که پس از بحث و بررسی ضمن موافقت با موضوع، مقرر شد که ظرف مدت دو هفته، با حضور اعضای معمار هیات مدیره و کارگروه طرح و ساخت سازمان، جلسه بازبینی طرح صورت گیرد و سپس در هیات مدیره طرح گردد.
۲-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۱-۲-شرایط ثبت پروژه‌هایی که بصورت پیش ساخته اجرا می‌شوند مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید که مطابق با روال جاری سازمان در خصوص پروژه‌های صنعتی، مرغداری، گلخانه و دامداری لحاظ گردد.
۲-۲-نامه استانداری مازندران در خصوص تاسیس دفتر رابط در شهر جدید بابکان آمل (اجبارکلا) مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که دفتر نمایندگی آمل، اقدامات لازم را جهت تاسیس دفتر رابط بعمل آورد.