تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۸ خرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۶
کد خبر: ۱۱۲۷۶
یکصد و بیست و سومین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع بررسی نقش سازمان در ایجاد مشارکت و حمایت از همکاران مهندس عضو سازمان در انتخابات شورای شهر، مطرح و پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهادات مقرر گردید که برای کاندیدا‌های مهندس شرایط دریافت وام به فوریت تسریع گردد و از طریق پیامک و پوستر واحد به مهندسان هر شهر، کاندیدا‌های مهندس هر شهر به مهندسین معرفی گردند.
۲-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۲-۱-مقرر گردید پیرو مصوبه قبلی هیات مدیره در خصوص این که پروژه‌هایی که حق السهم سازمان و حق الزحمه طراحی را پرداخت نمودند با توجه به افزایش تعرفه، ظرف مدت دو هفته با موضوع خروجی با معماری این پروژه‌ها موافقت می‌گردد.
۲-۲-موضوع مشخص نمودن وضعیت عملکرد مهندسین ناظری که درخواست ورود به شرکت آزمایشگاه جوش را دارند مطرح و پس از بحث و بررسی:
۲-۲-۱-در خصوص تغییر وضعیت مهندسین جهت ورود به شرکت‌های آزمایشگاهی خاک، بتن و جوش، مقرر گردید چنانچه پروژه‌ها به واسطه پایان مدت قرارداد از ظرفیت مهندس خارج شده باشد و صرفا در تعهد مهندس باشد، در این صورت ورود به شرکت‌های آزمایشگاهی اشاره شده بلامانع بوده.
۲-۲-۲-چنانچه پروژه‌های قبل از مصوبه ۹۹/۹/۲۲ در ظرفیت مهندس باشد، تغییر وضعیت مهندس بلامانع بوده، ولی پروژه‌های موجود در ظرفیت مهندس به تاریخ بعد از مصوبه مزبور (۹۹/۹/۲۲) می‌بایست تعیین تکلیف گردد.
۲-۳-موضوع مصوبه مورخ ۹۹/۲/۲۰ هیات مدیره سازمان در خصوص انتخاب ناظر توسط کارفرما برای پروژه‌هایی که دارای پروانه ساختمانی و پیشرفت فیزیکی می‌باشند و نام مهندس در پروانه ساختمانی ذکر نشده باشد، مجدد مطرح و پس از بحث و بررسی مصوبه مزبور لغو گردید و شایان ذکر است که در این گونه پروژه‌ها ناظر از طریق ارجاع معرفی گردد.