کارگاه‌های آموزشی تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۴۷
کد خبر: ۱۱۳۳۷
به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه کمیته آموزش در محل ستاد سازمان برگزار گردید.

۱-مقررگردید عملکرد مدرسین طی سه سال گذشته به تفکیک درس و دانشگاه در جلسه بعدی کمیته آموزش ارائه گردد.

۲- مقرر گردید فرم نیازسنجی آموزشی دوره‌های مهارت محور برای گروه‌های تخصصی و دفاتر تدوین و ارسال گردد  تا لیست جدید دوره‌های مهارت محور مشخص و برنامه ریزی گردد.

۳-مدارک مهندس مریخی در جلسه بررسی شد و مقرر گردید از آنجاییکه ایشان در سال ۹۴ مدرس دوره تاسیسات مکانیکی ۱ (ویژه ورود به حرفه مهندسین مجری) را تدریس میکردند، لذا در این رشته دعوت به مصاحبه شوند؛ و مصاحبه کنندگان رشته تخصصی آقایان دکتر رستمیان و مهندس رهگشای تعیین شدند.

۴-مقرر گردید نامه‌ای در خصوص برگزاری جلسه هماهنگی با مدرسین جدید در تاریخ دوم و سوم تیرماه تنظیم و به حوزه ریاست سازمان ارسال گردد تا در صورت صلاحدید ایشان این جلسه در ساختمان جدید سازمان برگزار گردد.

۵-نامه گروه آموزشی میلیمتر در جلسه مطرح شد و مقرر گردید پس از دریافت نتیجه نیازسنجی دوره‌های مهارت محور سال ۱۴۰۰ و تبادل نظر با گروه تخصصی نقشه برداری اعلام نظر میگردد.