تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه کارگروه کنترل مضاعف گاز در محل ساختمان شماره ۲ سازمان برگزار و موارد زیر مطرح شد.

۱-بررسی نامه آقای مهندس عریانی مقرر گردید در جلسه آتی در این خصوص تصمیم گیری بعمل آید

۲-بررسی نامه‌های دفاتر نمایندگی