تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۲ تير ۱۴۰۰ ۱۹:۳۰
کد خبر: ۱۱۳۷۵
یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع تعیین تکلیف بیمه تکمیلی اعضا و خانواده هایشان و فراخوان اخذ مجوز جهت برگزاری مناقصه مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که جدول پیشنهادی در کارگروه بیمه سازمان و با دعوت از اعضای هیات مدیره مجدد بازبینی گردد و از چهار شرکت بیمه‌ای ایران – آسیا – دانا و البرز و یا هر شرکت احتمالی پیشنهادی دیگری از سوی این کارگروه استعلام گردد.
۲-پیشنهاد کارگروه رفاه سازمان مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که پیگیری اجرایی شدن بند‌هایی از موارد پیشنهادی توسط نمایندگانی از کارگروه و هیات مدیره صورت پذیرد.
۳-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۳-۱-نامه شماره ۱۱۶۹۲/۱۳۰ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص دستورالعمل شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاهی مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد که برابر دستورالعمل راه و شهرسازی تعداد کار شرکت‌های آزمایشگاه خاک به میزان ۵۰ کار باشد و در خصوص سایر موارد هفته آینده تصمیم گیری گردد.