تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه کارگروه کنترل مضاعف گاز در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ در محل ساختمان شماره ۲ سازمان برگزار و به بررسی نامه‌های وارده انجام شد.