تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۳۰
کد خبر: ۱۱۴۶۶
یکصد و سی و دومین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-مقرر شد جهت کمک هزینه به مهندسانی که درگیر بیماری کرونا شدند، مانند جدول کمک هزینه‌های درمانی سازمان و تا سقف سی میلیون تومان پرداخت گردد.
۲-در خصوص موضوع ابطال بند هشتم تفاهم نامه فی مابین نامه شورای مرکزی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقرر گردید که، مهندس نقشه بردار جهت تفکیک معرفی گردد، اما هزینه‌ای از سوی سازمان دریافت نگردد.
۳-موضوعات خدمات مهندسی مطرح گردید:
۳-۱-در خصوص موضوع نحوه دریافت حق الزحمه ناظرین در پروژه‌های گروه (دال) بحث و بررسی گردید و مقرر شد که در جلسه کارگروه خدمات مهندسی، جزئیات بررسی بیشتری شود و سپس تصمیم گیری گردد.