تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۶ شهريور ۱۴۰۰ ۲۰:۴۹
کد خبر: ۱۱۴۸۴
یکصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-پیشنهاد کارگروه خدمات مهندسی در خصوص چگونگی اجرایی کردن مصوبه ۹۸/۵/۱۲ هیات مدیره سازمان مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که پرداخت مرحله‌ای حق الزحمه ناظرین مطابق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در کارگروه خدمات مهندسی بررسی گردد.
۲-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۲-۱-تعیین حق الزحمه ناظرین که در افزایش بنا، نظارت پروژه را بعهده می‌گیرند، اما مسوولیت ارائه پایان کار را دارند، مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که با ارائه تعهد نامه محضری توسط طرفین (ناظرین)، هر ناظر مسوولیت نظارت بخش خود را بعهده گیرد و در پایان کار هم بصورت مشترک مسوولیت بپذیرند.
۲-۲-نامه استانداری مازندران در خصوص اجرای پروژه‌های پیش ساخته مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد که برای پروژه‌های صنعتی، مرغداری، گلخانه و دامداری در بخش سوله ظرفیت بصورت یک سوم لحاظ شده و مجری اخذ گردد.
۳-پیشنهاد بانک تجارت در خصوص زمین ستاد سازمان مطرح که با اخذ نظر از مشاور حقوقی سازمان پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت.