تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۹:۴۰
کد خبر: ۱۱۵۴۱
یکصد و سی و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع انتخاب هیات رئیسه سازمان مطرح که با ۱۴ عضو حاضر در جلسه افراد به شرح ذیل بعنوان هیات رئیسه سال سوم انتخاب شدند:
-آقای مهندس جواد مهجوریان نماری با ۸ رای بعنوان رئیس سازمان.
-آقای دکتر میراله حسینی با ۱۴ رای بعنوان دبیر سازمان.
-با توجه به نظر نمایندگان محترم راه و شهرسازی و تایید اعضای محترم هیات مدیره مقرر گردید آقای مهندس سیدحمیدرضا مسیبی به سمت نایب رئیس اول و آقای مهندس عادل منصور کیایی به سمت نایب رئیس دوم ابقاء گردند.
 
یکصد و سی و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-هیات رئیسه منتخب، آقای دکتر نادعلی رمضانپور را بعنوان خزانه دار سازمان معرفی نمودند که ایشان با ۱۱ رای بعنوان خزانه دار سازمان انتخاب شدند.