تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۰۲
کد خبر: ۱۱۵۴۴

یکصد و چهلمین جلسه هیات مدیره سازمان روز بیست و یکم مهر هزار و چهارصد با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.

 

دستور کار جلسه ۱۴۰ هیات مدیره سازمان