تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

اطلاعات راجع به مشارکت سازمان در جلسات شهری و استانی:

          - معرفی نمایندگان سازمان جهت شرکت در جلسات استانی و شهری از جمله کمیته فنی کمیسیون ماده ٥ در شهرها، کمیسیون ماده ٥ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیته فنی گردشگری، کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک استان یا شهرستان، کمیته فنی هیات ٤ نفره استان، بنیاد مسکن، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده سازمان در شورای رابط در کمیسیون مغایرت های طرح تفصیلی