تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

اطلاعات انتخابات در سازمان:

          - انواع انتخاباتی که در سازمان برگزار می شود

          - شرایط نامزدها

          - مشخصات نامزدها

          - نتایج هر انتخابات و تعداد آرای هر نامزد

          - تاریخ، ساعت و مکان برگزاری هر یک از انتخابات ها

          - نحوه بررسی صلاحیت نامزدها

          - صورتجلسات شمارش آرا