تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

قوانین و مقررات مرتبط با سازمان:

          - آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، شیوه نامه ها و کلیه ابلاغیه ها و مکاتبات وزارت راه و شهرسازی با               سازمان در قالب ماده ١١٦ و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هیأت ٤ نفره استان و هیأت مدیره               سازمان استان

          - تعرفه ها یا نرخ های مصوب برای ارائه خدمات مهندسی به انضمام مراجع تصویب و نحوه وصول آنها