تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

فعالیت های سازمان:

          - تعداد و مشخصات آزمون های استخدامی برگزار شده و نتایج هر کدام

          - تعداد پروانه اشتغال صادر شده و تمدید شده اعم از حقیقی و حقوقی

          - وضعیت استخدامی و مشخصات پرسنل ستاد و دفاتر نمایندگی

          - اطلاعات برگزاری دوره های ارتقا و تمدید برای اعضاء دارای پروانه اشتغال

          - اطلاعات برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء فاقد پروانه اشتغال

          - اطلاعات درخصوص موسسات برگزار کننده دوره های آموزشی

          - کلیه تفاهم نامه منعقده سازمان برای اعضاء سازمان

          - دستورالعمل های استفاده از بیمه تکمیل درمان سازمان و شرکت های بیمه ای برای اعضاء سازمان و خانواده ­ها

          - تفاهم نامه بیمه مسئولیت مدنی و حرفه ای با شرکت های بیمه گر برای مهندسان و کارفرمایان

          - اطلاعات مربوط به فعالیت ها و مسابقات ورزشی اعضاء

          - شرایط پرداخت تسهیلات بانکی به اعضاء سازمان

          - نظامنامه گروه های کنترل نظارت در ستاد و دفاتر نمایندگی

          - اطلاعات بازید واحدهای کنترل نظارت از پروژه های ساختمانی در سطح استان

          - نحوه گردش کار و تنسیق امور خدمات مهندسی در سازمان