تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۸ مهر ۱۴۰۰ ۲۰:۲۴
کد خبر: ۱۱۵۸۳
یکصد و چهل و سومین جلسه هیات مدیره سازمان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
-موضوعات مربوط به خدمات رشته شهرسازی مطرح و مقرر گردید برای مهندسین شهرساز همانند رشته‌های دیگر که دارای دو پروانه اشتغال بکار مهندسی هستند اقدام گردد.
-موضوعات خدمات مهندسی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
-تعیین حفوق ریاست سازمان مطرح و مقرر گردید تا براساس نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسات اعضای هیات مدیره، رئیس و خزانه دار، بازرسان و اعضای شورای انتظامی ارسالی از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تعیین گردد.
 
 
یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
-موضوع بازگشت بکار اقای مهندس ناصر رئوف مطرح و با بکارگیری ایشان موافقت گردید.
-موضوع کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها و گروه‌های تخصصی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.