تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۵ آبان ۱۴۰۰ ۲۰:۴۳
کد خبر: ۱۱۵۹۲
یکصد و چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
-موضوع زمین شماره ۲ سازمان مطرح و در این خصوص بحث و گفتگو شد و مقرر گردید تا در جلسه آتی موضوع با حضور مشاره حقوقی و وکیل رسمی سازمان بررسی گردد.
 
 
 
یکصد و چهل و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
-نامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲ به شماره ۴۰۰/۸۹۳ کمیته نظارت عالیه بر ساخت و ساز غیر مجاز استان مطرح و با موضوع موافقت گردید.
-موضوع مربوط به حق الزحمه هیات نظارت و هیات اجرایی انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران مطرح و مقرر شد در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.