تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۲۰:۱۹
کد خبر: ۱۱۶۴۵
مهندس حمید سفیدگر به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران انتخاب شد

با تشکیل جلسه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران عصر روز چهارشنبه ۲۶ آبان، رای گیری جهت انتخاب اعضای هیات رییسه سال اول انجام گردید.
بر این اساس آقای مهندس حمید سفیدگر بعنوان رییس، آقای مهندس عهد یزدی نژاد بعنوان نایب رییس اول، خانم مهندس فاطمه ابراهیم زاده بعنوان نایب رییس دوم و آقای مهندس نیما احتشامی بعنوان دبیر هیات رییسه سازمان با رای اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
در ادامه با تشکیل جلسه هیات رییسه و معرفی آقای مهندس فرهاد خدادی از سوی هیات رییسه، ایشان با رای اعضای هیات مدیره بعنوان خزانه دار سال اول هیات رییسه منتخب شد.
 
ترکیب هیات رییسه نهمین هیات مدیره سازمان مازندران مشخص شد