تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۹:۴۷
کد خبر: ۱۱۶۴۹
دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-در خصوص بررسی و تصمیم گیری نحوه تهیه و ارسال دعوتنامه‌های هیات مدیره مقرر گردید دعوتنامه از طریق ۱- پیامک ۲- واتس آپ ارسال گردد. اعلام عدم حضور تا ساعت ۱۲ روز قبل به صورت پیامک یا تماس تلفنی یا واتس آپ با دبیر جلسه خواهد بود. همچنین مقرر گردید در خصوص محتویات دعوتنامه، در صورتی که میسر باشد (به تشخیص هیات رئیسه) مستندات لازم در گروه ارائه گردد.
۲-در مورد تقویم جلسه‌های هیات مدیره مقرر گردید تا پایان دی ماه سال جاری روز شنبه جلسات هیات مدیره (هفته‌ای یکبار) تشکیل گردد. همچنین برای جلسات فوق العاده و عادی امکان حضور بصورت غیر حضوری هم پذیرفته شد. ساعت شروع جلسه ساعت ۱۵ تعیین گردید.
۳-در خصوص بررسی آخرین وضعیت زمین سازمان توضیحاتی توسط مهندس سفیدگر مطرح شد و در ادامه مقرر شد کارگروهی مرکب از چند نفر از اعضای هیات مدیره برای پیگیری زمین تشکیل گردد که آقای دکتر گوران و آقای مهندس اسماعیلی توسط مهندس سفید گر پیشنهاد گردید آقای مهندس فرزاد هم اعلام آمادگی کردند و همچنین مقرر گردید از بازرسین هم یک نماینده در کارگروه حضور داشته باشند. همچنین آقای مهندس اکبری مجد هم اعلام آمادگی کردند که پس از به رای گذاری با عضویت نامبردگان در کارگروه مذکور (آقایان گوران – فرزاد – اسماعیلی – اکبری مجد + نماینده بازرسین) موافقت بعمل آمد. همچین مقرر گردید کارگروه با هماهنگی ریاست سازمان در خصوص بکارگیری هر نوع مشاوره‌ای از سایرین به منظور تصمیم سازی بهینه، اختیارتام داشته باشد.
در ادامه جلسه اعضای محترم هیات مدیره به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص اهداف و برنامه‌های پیشنهادی پرداختند و مقرر گردید جمع بندی در خصوص طرح و برنامه‌ها با اولویت بندی در دستور کار جلسه آینده هیات مدیره قرار گیرد.