کارگاه‌های آموزشی تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۴ آذر ۱۴۰۰ ۰۱:۲۷
کد خبر: ۱۱۶۸۷
چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-در خصوص اختیارات هیات رئیسه و اختیار رئیس، هزینه‌های تا سقف تعیین شده مطابق نظام نامه مالی و معاملاتی به رای گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید به صورت فصلی به هیات مدیره گزارش داده شود. سپس کلیت نظام نامه در ۱۰ بند و ۲ تبصره به رای گذاشته شد و مصوب گردید. همچنین نظام نامه وظایف هیات رئیسه به رای گذاشته شد و مورد تایید قرار گرفت.
۲-مقرر گردید تا جلسه آینده هیات مدیره، هر یک از اعضای هیات مدیره به صورت مکتوب علاقمندی خود را به ترتیب اولیت برای ۵ کارگروه و نوشتن سه عملیات خاص پیشنهادی برای آن کارگروه و نیز پیشنهادات برای ادغام برخی از کارگروه‌ها به دبیر هیات مدیره اقدام نمایند، همچنین مقرر گردید فرم مربوط به این فرایند در اختیار اعضای هیات مدیره قرار گیرد که به رای گذاشته و مورد تصویب قرار گرفت.
۳-مقرر گردید آماری در خصوص تعداد شرکت‌های طرح و نظارت و وضعیت استان توسط مهندس سلطانی تهیه گردد. همچنین مقرر گردید موضوعات پیشنهاد شده به شورای مرکزی ارسال شود.
۴-موارد خدمات مهندسی مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.