تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۹
کد خبر: ۱۱۷۰۴
پنجمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان بصورت فوق العاده در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-آقای دکتر علی معتمدزادگان رئیس محترم پارک علم و فناوری مازندران در جلسه حضور یافتند و نکاتی در خصوص اهمیت پارک‌های علم و فناوری و حمایت از ایده‌های جوانان در مراکز رشد و تاریخچه استارت آپ‌ها بیان نمودند و گزارش در خصوص مشخصات پروژه پردیس پارک علم و فناوری مازندران و امکان همکاری‌های مشترک و مساعدت‌های ممکن سازمان ارائه کردند. سپس مقرر شد تیمی از اعضای هیات مدیره مرکب از خانم دکتر محمودی و آقایان دکتر ابراهیمیان قاجار، دکتر افضلی راد، دکتر رستمیان و دکتر گوران با مسئولیت دکتر ابراهیمیان قاجار از مجموعه پارک بازدید و گزارش مورد نظر را به هیات مدیره محترم ارایه نمایند.
۲-موارد خدمات مهندسی مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.