تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۱ آذر ۱۴۰۰ ۰۱:۱۶
کد خبر: ۱۱۷۰۷
ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-در خصوص خدمات نقشه برداری مقرر گردید برای بررسی بیشتر و ارائه آماری در خصوص متراژ و حق الزحمه پرداختی به مهندسین نقشه بردار آقای مهندس اکبرزاده، دکتر ابراهیمیان و مهندس فرزاد اطلاعات بیشتری تهیه و در جلسه آتی هیات مدیره ارائه نمایند.
۲-مقرر گردید هیات رئیسه فلوچارت پیشنهادی برای هر کارگروه را با همراهی دکتر میثاقی تکمیل و در جلسه آتی به ترتیب اولویت تهیه و به هیات مدیره ارائه نمایند. همچنین مقرر شد تا جلسه آینده اعضای هیات مدیره رزومه تفصیلی خود در خصوص کارگروه‌ها را به دبیر هیات رئیسه ارائه نمایند.
۳-در خصوص تعیین نماینده هیات مدیره در کمیسیون معاملات آقای مهندس مهرداد اسماعیلی به عنوان پیشنهاد هیات رئیسه به هیات مدیره معرفی که پس از رای گیری ایشان به عنوان نماینده هیات مدیره در کمیسیون معاملات تعیین گردیدند.
۴-مقرر شد پیشنهاد در خصوص کارگروه طرح و ساخت هرچه سریعتر در هیات رئیسه تهیه و به هیات مدیره ارائه گردد.
۵-هیات مدیره به هیات رئیسه اختیار کامل برای برنامه ریزی جهت انتقال به ساختمان شماره ۲ اعم از ارزیابی و مطالعه مقاوم سازی، دکوراسیون داخلی، برآورد هزینه و ... را می‌دهد تا به مرحله اجرای عملیات برسد. سپس گزارش نهایی به هیات مدیره ارائه گردد. در این خصوص هیات رئیسه در موارد مورد نیاز از همکاری و حضور اعضای هیات مدیره به تناسب استفاده نماید.