تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰
کد خبر: ۱۱۷۱۹
هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-در خصوص کارگروه‌ها مقرر گردید از میان لیست پنج گانه کارگروه‌های درخواستی، توسط اعضای محترم هیات مدیره تکمیل و به آقای مهندس یزدی نژاد تحویل گردد (با در نظر گرفتن حضور حداکثر سه کارگروه برای اعضای هیات مدیره در کل کارگروه ها) و سپس با انتخاب مسئول کارگروه توسط رئیس سازمان، اعضای کارگروه اعلام گردد.
۲-در خصوص بحث افزایش سهمیه مهندسان مجری از ۳۵۰۰ به ۵۰۰۰ مترمربع با توجه به گزارشی که آقای مهندس سلطانی و آقای مهندس فرزاد ارائه نمودند و با توجه به نامه اداره کل راه و شهرسازی با موضوع موافقت نشد.
۳-در خصوص تعیین عضو شورای انتظامی با توجه به پیشنهاد آقایان محمدرضا سالارگرنا و دکتر علیرضا خوئی از طرف اعضای هیات مدیره، آقای مهندس محمدرضا سالارگرنا به عنوان عضو شورای انتظامی با رای اعضاء تعیین گردید.
۴-موارد خدمات مهندسی مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
۵-خانم دکتر ابراهیم زاده در خصوص سررسید‌های مورد نظر ضمن نشان دادن نمونه‌های فیزیکی و ارائه قیمت مطالبی را بیان کردند. سپس اعضای محترم هیات مدیره به بیان نقطه نظرات خود در خصوص چاپ یا عدم چاپ سررسید، سهم اسپانسر و قیمت، نحوه توزیع سررسید در دفاتر نمایندگی و ... پرداختند که پس از رای گیری مقرر گردید با فرض کل تعداد مهندسان و عدم پیش بینی اعتبار در بودجه با افزایش قیمت بالای سررسید‌ها در سال جاری با چاپ سررسید به تعداد اعضا موافقت نشد و مقررگردید نسبت به موضوع بررسی بیشتری انجام پذیرد.