تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-مقرر گردید کارگروه رسانه، نظام نامه‌ای جهت فعالیت رسانه‌ها تحت عنوان نظام نامه نحوه همکاری رسانه‌ها با سازمان تهیه نماید. همچنین با موضوع پرداخت مالی به رسانه‌هایی که در گزارش ارائه شده در جلسه، مطرح گردیدند، برای برنامه‌هایی که در راستای دعوت به مشارکت اعضا در انتخابات و یا در راستای ترویج و آموزش بوده (بدون در نظر گرفتن گفتگو‌های زنده کاندیداها) در قالب تقدیر و تشویق موافقت گردید. این موضوع توسط کارگروه رسانه بررسی و برای اقدام به هیات رئیسه ارائه گردد.
۲-موارد خدمات مهندسی مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
۳-در خصوص اپلیکیشن تخصصی مجازی سازمان مقرر گردید گزارش کامل سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز به هیات رئیسه ارائه گردد و هیات رئیسه اختیار دارد با رعایت ملاحظات گفته شده در جلسه به صورت آزمایشی، اپلیکشن تخصصی و اطلاع رسانی سازمان را در سطح محدود راه اندازی نموده و سپس با طی مراحل تکمیلی، در سطح گسترده پیاده نماید.
۴-آیین نامه انضباط کار در جلسه هیات مدیره طرح و پس از بحث و بررسی موارد اصلاحی، به دلیل ایرادات وارده به ماده ۲۱، ۲۰ و ۲۵ به تصویب نرسید و مقرر گردید در جلسه‌ای با حضور نماینده اداره کار در هیات رئیسه بررسی مجدد گردد.
۵-در خصوص تعیین زمان و روز جلسه هیات مدیره برای شش ماه اول سال ساعت ۱۵ و برای شش ماه دوم سال ساعت ۱۴ به تصویب رسید در خصوص روز جلسات هم روز شنبه به عنوان روز برگزاری جلسات هیات مدیره مورد موافقت قرار گرفت.