تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

جلسه‌ی نهایی کارگروه تدوین شیوه‌نامه‌ی تنسیق امور مطالعات ژئوتکنیک با حضور رئیس سازمان برگزار شد و شیوه‌نامه‌ی مذکور برای طرح در هیأت مدیره آماده گشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، مهندس حمید سفیدگر رئیس سازمان با حضور در این جلسه که ۵ دی ماه در دفتر وی تشکیل شد، از نزدیک در جریان نهایی شدن شیوه‌نامه تنسیق مطالعات ژئوتکنیک قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، دکتر مبین افضلی‌راد عضو هیأت مدیره و رئیس کارگروه که دانش‌آموخته و متخصص در ژئوتکنیک است، به ارائه گزارش پرداخته و رئیس سازمان را در جریان فرآیند تدوین شیوه‌نامه قرار داد.
در ادامه، مهندس سفیدگر با تأکید بر اهمیت گزارش همجواری در مطالعات ژئوتکنیک، اظهار داشت: در تدوین گزارش وضعیت همجواری باید به اهمیت ساختمان توجه ویژه داشت و گزارش تکمیلی را بر اساس اهمیت ساختمان و با نظر طراح تدوین نمود.
وی افزود: در این خصوص از کلی گویی پرهیز شده و به این مهم دقت شود که نکات فنی، قابل استناد بوده و قابلیت اجرا داشته باشند.
در انتها، ویرایش نهایی شیوه‌نامه‌ی تنسیق امور مطالعات ژئوتکنیک انجام گرفت و برای طرح در جلسه هیأت مدیره آماده گردید.
در این جلسه، دکتر ولی قاسمی‌نژاد دیگر عضو هیأت مدیره با تخصص ژئوتکنیک، مهندس احمدرضا کتال رئیس اداره کنترل و نظارت، مهندس نوید قصابکلایی مسئول واحد آزمایشگاه و جمعی از متخصصان ژئوتکنیک حاضر بوده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.