کارگاه‌های آموزشی تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
یازدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-در موضوع خدمات مهندسی در خصوص نحوه افزایش ظرفیت آزمایشگاه‌های بتن در صورت اتمام ۷۵% ظرفیت سالیانه، پس از طرح در جلسه و بحث و بررسی مقرر گردید: در هر شهری که ۷۵% ظرفیت تعداد نمونه‌های بتن آزمایشگاه‌ها در هر مرحله‌ای (دور) استفاده شده باشد، ۲۵% به ظرفیت تعداد نمونه‌های بتن آزمایشگاه‌های آن شهر اضافه شود.
۲-کلیات پیشنهاد یکسان سازی خدمات ژئوتکنیک در پروژه‌های با شرایط متفاوت مطرح گردید و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
۳-در خصوص کمیسیون ماده ۲۷ و تعیین اعضای آن آقای دکتر گوران و آقای مهندس سلطانی به عنوان نمایندگان هیات مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید سایر اعضای آن، توسط نمایندگان منتخب هیات مدیره و ریاست سازمان تعیین گردند.
۴-با توجه به در پیش بودن ایام پایانی سال و به منظور تسریع و تسهیل شرایط ثبت پروژه‌ها مطابق روال سال‌های قبل و نیز همکاری و همراهی با سیاست‌های شهرداری‌های استان موضوع با پیشنهاد رئیس و رای کلیه اعضای هیات مدیره وارد دستور کار شد و مقرر گردید خروجی پروژه‌ها از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تا پایان فروردین ۱۴۰۱ با نقشه‌های معماری انجام پذیرد. کلیه نقشه‌ها می‌بایست با اخذ تعهد از مالک و مهندسین حداکثر تا پایان فروردین تحویل گردد.