کارگاه‌های آموزشی تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
نیازسنجی دوره‌های آموزشی مهارت‌محور:

شما پیشنهاد دهید

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
عطف به بند ۷ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند‌های ۲ و ۳ ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، در راستای رویکرد هیأت‌مدیره‌ی دوره‌ی نهم مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های سرمایه انسانی در تمامی سطوح سازمان و نظر به علاقمندی ریاست و هیأت‌رئیسه‌ی سازمان نسبت به جلب مشارکت اعضا در برنامه‌های خرد و کلان در تمامی مراحل فرآیند از فاز تدوین تا فاز اجرا و حصول نتیجه، از شما خواهشمندیم با در نظر گرفتن کاستی‌ها، الزامات و فرصت‌های آموزشی مهارت‌محور، پیشنهادات خود در زمینه‌ی مهارت‌هایی که آموزش آن‌ها ضروری یا مفید است را از طریق مکاتبه یا ارسال ایمیل به آدرس
Maznezam@gmail.com
به واحد روابط عمومی اطلاع دهید تا از این طریق، موارد مذکور به سمع و نظر مسئولان مربوطه رسیده و در برنامه‌ریزی آموزشی سازمان لحاظ گردند.
دست ما به سوی شماست. دست‌های هم را به گرمی بفشاریم و همراه باشیم...