تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۳ بهمن ۱۴۰۰ ۰۷:۴۹
کد خبر: ۱۱۸۶۱
دوازدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوعات خدمات مهندسی مطرح و به شرح زیر تصمیم گیری گردید: الف- موضوع لحاظ شدن ضریب افزایش عدم شغل موظف در امتیاز ارجاع نظارت در جلسه مطرح و مقرر گردید در کارگروه خدمات مهندسی مطرح شود ب - موضوع درخواست مهندسان عضو استان‌های دیگر در خصوص استفاده از مزایای مالک مهندس مطرح و پس از بحث و بررسی، در صورت تایید تداوم عضویت با موضوع موافقت گردید. ج- موضوع استفاده از خدمات چند شرکت یا مهندس حقیقی در پروژه‌های فاقد سابقه که جهت ثبت مراجعه می‌کنند مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد در صورت ارائه مشارکت نامه با موضوع موافقت گردد.
۲-در خصوص چاپ سررسید با توجه به بودجه مربوط شیوه جذب اسپانسر و اطلاع رسانی از طریق سایت و صفحات سازمان در فضای مجازی، شیوه انتخاب به روش کیفیت و قیمت و به شکل مناقصه محدود موافقت گردید.
۳-در خصوص برگزاری جشن روز مهندس مقرر گردید مطابق بودجه، توسط دفاتر نمایندگی، با برنامه ریزی و هماهنگی هیات رئیسه و کارگروه همایش در دهه اول اسفند برگزار گردد.
۴-پیشنهاد بسته عیدانه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
۵-در خصوص برگزاری مجمع عمومی مقرر گردید مجمع اول در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ و در صورت عدم به حد نصاب رسیدن، مجمع دوم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ با دستور کار: گزارش هیات مدیره، گزارش بازرسین، تراز سال ۹۹ و بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار گردد.
دوازدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم