کارگاه‌های آموزشی تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۹ بهمن ۱۴۰۰ ۲۲:۴۶
کد خبر: ۱۱۹۱۲
چهاردهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوعات خدمات مهندسی مطرح و مقررگردید موارد مربوط به شرکت‌های طرح و نظارت که فایل آن‌ها بسته است در پروژه‌های استحکام بنا یا اضافه بنا در هیات چهار نفره مطرح گردد. همچنین در مورد استفاده از خدمات ازمایشگاه بتن در پروژه‌هایی که بنا به دلایلی از خدمات آزمایشگاه استفاده نکرده اند (پروژه‌های دارا یا فاقد پروانه ساختمانی که در سازمان سابقه ثبت ندارند و یا در اضافه بنا مشمول آزمایش بتن شده باشند) مقرر گردید برای پروژه‌های با پیشرفت صد درصد با تایید ناظر سازه انجام گیرد. در مورد پروژه‌های با پیشرفت کمتر از صد درصد مقرر گردید موضوع در کارگروه آزمایشگاه بررسی بیشتری صورت پذیرد.
۲-در مورد بازبینی فرایند بررسی نقشه پس از ارائه توضیحات لازم مقرر گردید چک لیست‌های ارائه شده توسط گروه‌های تخصصی، توسط کارگروه کنترل نظارت بررسی گردد و کارگروه مذکور پس از همسان سازی چک لیست‌ها و ایجاد یک الگوی یکسان، آن‌ها را در جلسه هیات مدیره ارائه نماید تا پس از تصویب در هیات مدیره، نسبت به ابلاغ به دفاتر اقدام گردد.
۳-موضوع حق الزحمه خدمات ژئوتکنیک به جلسه آینده موکول گردید.