کارگاه‌های آموزشی تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ۲۳:۱۹
کد خبر: ۱۲۰۲۱
هجدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع اصلاح جدول پیشنهادی پیشرفت فیزیکی کارگروه مجریان مطرح و پس از بحث و بررسی و ارائه نظرات اعضای هیات مدیره، مورد موافقت قرار گرفت.
۲-ضوابط اطفای حریق ابلاغی شورای مرکزی و افزایش تعرفه آن تا سقف ۲۵% مورد موافقت قرار گرفت. مقرر گردید مصوبه پیشنهادی به هیات چهار نفره استان ارسال گردد.
۳-موضوع خدمات مهندسی در مبحث گاز مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید امکان طراحی لوله کشی گاز یک چهارم psi (مصارف خانگی) برای مهندسین دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی، پس از تصویب در هیات چهار نفره استان ایجاد گردد.
۴-موضوع خدمات مهندسی، در مورد مهندسینی که دارای صلاحیت اجرا بوده و عضو شرکت آزمایشگاه می‌باشند و با تقاضای شرکت، درخواست اجرای پروژه خود (مالک مهندس) را دارند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن موافقت با کلیات موضوع مقرر گردید کارگروه مجریان و آزمایشگاه پیشنهاد نحوه کسر ظرفیت را در اسرع وقت اعلام نمایند.
۵-گزارش بازرسان سازمان در ارتباط با مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ قرائت گردید.