تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۰ فروردين ۱۴۰۱ ۱۹:۵۵
کد خبر: ۱۲۰۶۸
بیست و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- در خصوص نحوه آزاد سازی ظرفیت و تعداد کار مهندسین مجری در پروژه‌هایی که در اضافه بنا مشمول استفاده از خدمات مجری گردیده اند پس از بررسی در هیات مدیره مقرر گردید موضوع جهت بررسی بیشتر در کارگروه مجریان و خدمات مهندسی به طور مشترک بررسی گردد.
۲- در خصوص تعرفه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی هیات مدیره جهت طرح در هیات چهارنفره مطابق با بند ۱ نامه شماره ۴۳۶۴۹/ش م مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شورای مرکزی و با توجه به توضیحات و آنالیز ارائه شده بر اساس هزینه ساخت ساختمان‌های گروه‌های مختلف و مقایسه آن با هزینه‌های اعلامی شورای مرکزی، سقف ۲۵ درصد افزایش نسبت به هزینه ساخت اعلام شده، جهت طرح در هیات چهار نفره مصوب گردید.
۳- در خصوص طرح‌های پژوهشی پس از ارائه و بحث و بررسی مقرر گردید:
الف – طرح ارائه شده توسط خانم دکتر فلاح زاده در کارگروه ژئوتکنیک داوری گردد.
ب – طرح ارائه شده توسط خانم مهندس زهرا محمدی با موضوع امکان سنجی برای ظرفیت سازی مهندسین شهرساز در کارگروه سیما و منظر داوری گردد.
ج – همچنین طرح ارائه شده توسط آقای مهندس محسن باقری با هماهنگی آقای دکتر، ولی قاسمی نژاد داوری گردد.