تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۷ فروردين ۱۴۰۱ ۲۱:۱۳
کد خبر: ۱۲۰۷۹
بیست و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-ردیف‌هایی از بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مطرح و مقرر گردید اعضای محترم هیات مدیره بررسی و نقطه نظرات خود را برای جلسات آینده بیان نمایند.
۲-در خصوص تعیین درصدی از حق الزحمه ارجاع نظارت ساختمان‌های روستایی برای پرداخت به سازمان نظام کاردانی، مقرر گردید هیات رئیسه جهت مذاکره با نظام کاردانی به منظور تعیین درصد، اقدام نماید.
۳-اپلیکیشن خدمات اقامتی – گردشگری ویژه مهندسین سازمان نظام مهندسی استان معرفی و مقرر گردید دراین خصوص اطلاع رسانی لازم انجام شود.