تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۳۱ فروردين ۱۴۰۱ ۱۰:۴۶
کد خبر: ۱۲۰۸۳
با عنایت به مکاتبه اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در رابطه با بخشنامه شماره ۷۲۱۶۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ وزیر راه و شهرسازی و مکاتبه شماره ۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزیر وقت راه و شهرسازی به رییس دیوان عدالت اداری، با موضوع «اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد» که حسب رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ قابل ابطال تشخیص داده نشده و از آنجا که بر اساس بخشنامه وزیر راه و شهرسازی، نامه اشاره شده تایید و استوار گردیده است، تصویری از این نامه به ضمیمه دستگاه‌های مشمول به منظور اطلاع کارکنان محترم شاغل در این دستگاه‌ها منتشر و اعلام می‌گردد که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، از تاریخ ابلاغیه فوق، نسبت به اجرای آن اقدام می‌نماید که در مرحله اول تا تعیین دقیق مصادیق (از اداره کل راه و شهرسازی استان استعلام شده است)، تمامی اعضای هیات مدیره، بازرسان، اعضای شورای انتظامی، مشاوران و همکاران مشمول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، از استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی خود خودداری می‌نمایند.
براساس این دستورالعمل، دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته‌های هفت گانه مندرج در قانون مذکور، اعم از اصلی یا مرتبط و درهر پایه که همزمان در دستگاه‌ها و نهاد‌های نامبرده در جدول پیوست، تحت هر عنوان «مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان» را عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیاز‌های ناشی از آن که مسئولیت‌های پیش گفته را دارند، استفاده کنند و این افراد باید از پذیرش خدمات مهندسی جدید خودداری کنند و نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش به سازمان نظام مهندسی استان مازندران اقدام نمایند.

برهمین اساس تعهدنامه‌ای در صفحه اول پرتال خدمات مهندسی اعضای سازمان قرار گرفته، که لازم است پیش از ورود به صفحات پرتال نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت صحت و سقم اطلاعات وارد شده مستقیما برعهده شخص مربوطه خواهد بود.