تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۵۴
کد خبر: ۱۲۲۱۰

بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

۱-با توجه به رای گیری انجام شده در مورد تعیین عضو مکانیک کمیته آموزش، آقای دکتر حسام سالاریان به عنوان عضو منتخب هیات مدیره در کمیته آموزش تعیین گردیدند.
۲-در خصوص آنالیز پیشنهادی هزینه مجریان، مقرر گردید ضمن لحاظ نظرات مطرح شده در جلسه، مجددا در کارگروه بررسی و در جلسات آتی مطرح گردد.
۳-در خصوص نامه اداره کل راه و شهرسازی مربوط به نحوه انتخاب ناظر در پروژه‌های مالک مهندس، مقرر گردید هیات رئیسه سازمان ضمن ارائه پیشنهاد امتیاز جایگزین برای پروژه‌های مالک مهندس تا جلسه آینده، نسبت به تبیین موضوع و مکاتبه لازم برای حفظ امتیاز مربوطه با راه و شهرسازی اقدام نماید.
۴-زمان تمدید پروژه‌های در دست اقدام به شرط پرداخت بخشی از هزینه‌ها به سازمان قبل از ۱۴۰۱/۳/۱۷، تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ تعیین گردید.
۵-با توجه به شرایط ویژه مربوط به مصرف انرژی و امکان قطعی برق، به کمیسیون معاملات اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۵ میلیارد ریال نسبت به انجام فرآیند خرید ژنراتور برق اقدام نماید.
۶-سایر موارد به جلسه بعد موکول گردید.

بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم