تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۲۸
کد خبر: ۱۲۳۴۹

آیین نامه اجرایی مسابقات شنای استقامتی آبهای آزاد دریا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران (۱۴۰۱)
۱. هر تیم حداکثر شامل ۱۰ شناگر در رده های سنی مختلف می باشد.
۲. هر شهرستان حداکثر میتواند دو تیم الف و ب معرفی نمایند.
۳. رده های سنی شناگران به ترتیب ذیل خواهد بود:
۲۵ تا ۲۹ سال
۳۰ تا ۳۴ سال
۳۵ تا ۳۹ سال
۴۰ تا ۴۴ سال
۴۵ تا ۴۹ سال
۵۰ تا ۵۴ سال
۵۵ تا ۵۹ سال
۶۰ تا ۶۴ سال
۶۵ تا ۶۹ سال
بالای ۷۰ سال
۴. امتیازات شناگران از نفر اول تا نفر هشتم به شرح ذیل در امتیاز تیمی محاسبه خواهد شد:
اول (۱۸امتیاز)
دوم (۱۶ امتیاز)
سوم( ۱۴ امتیاز)
چهارم ( ۱۲ امتیاز)
پنجم ( ۱۰ امتیاز)
ششم ( ۸ امتیاز)
هفتم ( ۶ امتیاز)
هشتم ( ۵ امتیاز)
۵. فقط مجموع امتیازات یکی از دو تیم هر شهرستان محاسبه خواهد شد.
۶. مسافت های تعیین شده بصورت ذیل می باشد:
رده های سنی ۲۵ تا ۴۴ سال ۲۰۰۰ متر
رده های سنی ۴۵ تا ۵۹ سال ۱۵۰۰ متر
رده‌های سنی بالای ۶۰ سال ۱۰۰۰ متر
۷. در هر رده سنی که تعداد شناگر کمتر از ۴ نفر باشند امتیاز انفرادی آنها در امتیاز تیمی بی تاثیر خواهد بود.

تذکر :
۱. داشتن کارت عضویت نظام یا کانون الزامی است.
۲. داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر الزامی است.
۳. حضور شناگران و تیمها، یک ساعت قبل از شروع مسابقه جهت بررسی مدارک الزامی است.
۴. مدارک بایستی در روز مسابقه توسط سرپرستان به هیات اجرایی ارایه شوند.