تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۹ شهريور ۱۴۰۱ ۲۳:۲۹
کد خبر: ۱۲۴۵۸

سی و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- در خصوص تعیین حداقل حق الزحمه پیشنهادی مجریان با توجه به توضیحات و آنالیز ارائه شده با حداقل حق الزحمه پیشنهادی و با توجه به بند ۱۰ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و سقف ۱۰ درصدی توصیه شده در قرارداد‌های پیمان مدیریت پروژه، بر اساس درصدی از هزینه ساخت مصوب ابلاغی به شرح:
گروه الف: چهار و نیم درصد، گروه ب: چهار درصد، گروه ج: سه و نیم درصد و گروه د سه درصد با رعایت تبصره‌های:۱- پروژه‌های دارای گودبرداری بیش از ۲ متر یا یک سقف به ازای هر متر مربع، ۵ درصد حداقل حق الزحمه اضافه می‌گردد.۲- پروژه‌های دارای گودبرداری بیش از یک سقف، ۱۰ درصد حداقل حق الزحمه اضافه می‌گردد.۳-در گروه ب ساختمانی تا ۶۰۰ متر مربع مبلغ ۱۲۵۰۰۰ تومان به ازای هر متر مربع موافقت گردید.
ضمنا از آنجائیکه مبلغ قرارداد در توافق بین مالک و مجری ذیصلاح است بنابراین قرارداد‌های کمتر از موارد فوق با توجه به شرح وظایف مجریان مصداق بارز کار غیر واقعی بوده و قابل پذیرش نیست مصوبه فوق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ برای تمام شهر‌های استان اجرایی می‌باشد.
۲- با توجه به نامه شماره ۲۴۶۲۶/۱۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و مکاتبات قبلی در خصوص لزوم حذف انتخاب ناظر در پروژه‌های مالک مهندس توقف نحوه انتخاب ناظر در این نوع پروژه‌ها مورد موافقت قرار گرفت. ضمنا مقرر گردید هیات مدیره نسبت به تهیه و ارائه پیشنهاد‌های جایگزین اقدام نماید.

سی و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان