تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۲ شهريور ۱۴۰۱ ۱۹:۳۵
کد خبر: ۱۲۴۶۹

دکتر ولی قاسم نژاد عضو هیات مدیره سازمان در پاسخ به پرسشی از سوی روابط عمومی سازمان در خصوص اینکه چگونه کارفرما مجاب به پرداخت حق الزحمه متعارف به مهندس مجری می شود؟ بیاناتی را به شرح ذیل مطرح کرد:
چهار عامل برای عملیاتی شدن دریافت حق الزحمه متناسب با خدمات و مسئولیت مهندس مجری باید مدنظر قرار گیرد:
۱- وجود تعرفه حق الزحمه
۲- انجام شرح وظایف
۳- کنترل نظارت مستمر
۴- کنترل ظرفیت
۱- وجود تعرفه حق الزحمه:
- حق الزحمه برای بخشهای تفکیکی مدیریت فنی، اجرایی، اداری و مالی تا ۱۰ درصد هزینه ساخت می باشد.
- در این میان عمدتاً مهندسین مجری خدمات مدیریت فنی را به عهده می گیرند که می تواند تا ۴ درصد هزینه ساخت برآورد گردد و تعرفه حق الزحمه اعلامی سازمان بر مبنای این بخش می باشد.
- در قرارداد مهندس مجری و مالک، جدول حق الزحمه اعلامی سازمان به پیوست قرارداد می تواند آورده شود و چگونگی پرداخت مالی با توافق طرفین مهندس مجری و مالک خواهد بود.
۲- انجام شرح وظایف:
شرح وظایف مهندس مجری که به واقعی تر شدن دستمزد کمک می کند می تواند شامل موارد زیر باشد:
- حضور مستمر مهندس مجری (یا سرپرست کارگاه) در محل پروژه
- تکمیل فرم گزارش روزانه کارگاهی به صورت همه روزه توسط مجری(یا سرپرست کارگاه)
- ارائه گزارش در نرم افزار گزارش دهی سازمان
- عکسبرداری و فیلمبرداری مراحل اجرا و گزارش به دفتر نمایندگی
- صورتجلسه مشترک ناظر مربوطه و مهندس مجری
- تکمیل شناسنامه فنی و ملکی به صورت مرحله ای و ارائه به دفتر نمایندگی
۳- کنترل نظارت مستمر:
- بازدید با هماهنگی، با اطلاع و حضور مالک و مجری به منظور حمایت سازمانی از خدمات و مسئولیت مهندس مجری
- بازدیدهای سرزده برای کنترل حضور مجری و مدارک لازم و کیفیت اجرا
- ارسال پیامکهای یادآوری شرح وظایف مهندس مجری از طرف سازمان
- تشکیل جلسه در محل دفتر نمایندگی قبل از صدور برگه خروجی با حضور مالک و مهندس مجری در خصوص یادآوری ضوابط اجرایی و مفاد قرارداد
۴- کنترل ظرفیت:
- تعداد کار و متراژ اختصاصی به مهندسین مجری بر مبنای تعداد مهندسین مجری و تعداد پروژه های در حال ساخت تنظیم گردد تا چرخه عرضه و تقاضا مدیریت شود.

با پیگیری همزمان این چهار عامل می توان به واقعی تر شدن خدمات و دستمزد مهندسین مجری امیدوار بود.

چگونگی پرداخت حق الزحمه مجری توسط کارفرما