تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۳ مهر ۱۴۰۱ ۲۰:۵۷
کد خبر: ۱۲۵۲۰

چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در عصر روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- هزینه‌های اصلاحی سال ۱۴۰۱ سازمان ارائه و با ایجاد تغییرات در تمام ردیف‌های هزینه‌ای مطابق پیشنهاد ارائه شده موافقت گردید.
۲- مقرر گردید واحد رفاهی سازمان در بازه سه ماهه دوم سالجاری، گزارش اعطای وام توسط بانک رفاه را بررسی و در صورت عملکرد مناسب، نسبت به افتتاح حساب مربوط به مبالغ ارجاع نظارت به عنوان پایلوت در شهر نکاء به منظور تقویت اعطای تسهیلات اقدام نماید.
۳- مقرر گردید جلسه بعدی هیات مدیره روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ تشکیل گردد.

چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم