تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۹:۰۷
کد خبر: ۱۲۵۲۶

چهل و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- در خصوص پرداخت عوارض و جریمه ساختمان شماره ۲ دفتر نمایندگی ساری با توجه به مذاکرات و پیگیری‌های انجام گرفته، با موضوع موافقت گردید.
۲- تراز سال ۱۴۰۰ در جلسه مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
۳- تاریخ برگزاری مجمع نوبت اول سازمان، ۵ آذر ۱۴۰۱ و نوبت دوم ۱۹ آذر ۱۴۰۱ تعیین گردید.