تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۱ آبان ۱۴۰۱ ۲۰:۵۷
کد خبر: ۱۲۵۵۴

پنجاه و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تشکیل و تصیماتی به
شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- پیشنهاد ظرفیت و صلاحیت شرکت‌های آزمایشگاهی در جلسه هیات مدیره مطرح و پس از بحث و گفتگو تصمیمات ذیل اتخاذ
گردید:
۱- سهمیه کلیه آزمایشگاه‌های بتن بر اساس تعداد سری نمونه تا زمان ابلاغ شیوه نامه جدید برای سال ۱۴۰۱ آزاد
سازی گردد.
۲- فعالیت شرکت‌های آزمایشگاهی به صورت منطقه‌ای به شرح ذیل صورت پذیرد:

منطقه یک شامل شهر‌های گلوگاه، بهشهر، نکاء و ساری منطقه دو شامل شهر‌های قائمشهر، جویبار.
سوادکوه شمالی، سوادکوه منطقه سه شامل شهر‌های بابل، امیر کلا، بابلسر، فریدونکنار منطقه چهار شامل
شهر‌های آمل، محمودآباد، نور منطقه پنج شامل شهر‌های نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس آباد و منطقه
شش شامل شهر‌های تنکابن و رامسر.

۳- شرکت‌ها علاوه بر محل شرکت مادر امکان فعالیت در منطقه‌ای دیگر با تاسیس فقط یک نمایندگی با امکانات
مورد نظر با معرفی مسئول فنی تمام وقت به همراه تکنسین (نمونه گیر) تا سقف ۵۰% ظرفیت شرکت مادر می‌توانند
فعالیت داشته باشند. بیمه افراد مورد نظر توسط شرکت پرداخت گردد.
۲- پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی واحد آموزش طرح و مقرر گردید عنوان واحد آموزش و ترویج به اداره آموزش، ترویج.
پژوهش و فناوری تغییر یابد و چارت پیشنهادی نیز تصویب گردید. همچنین مقرر شد هیات رئیسه پیشنهاد خود را در خصوص
نحوه اجرای شیوه نامه ابلاغی شورای مرکزی در خصوص چارت تشکیلاتی سازمان تا پایان ماه آینده به هیات مدیره ارائه
نماید.
۳- در خصوص تفویض اختیار برخی مکاتبات اداری داخلی و بین ارکان، کلیه مکاتبات انجام شده توسط مدیر محترم اجرایی تا
این تاریخ تنفیذ شده و مورد تایید قرار گرفت و از این تاریخ به بعد نیز مکاتبات مربوط به ارسال موارد شکایات واصله به
شورای انتظامی به ایشان تفویض می‌گردد.
۴- موضوعات خدمات مهندسی به شرح ذیل مطرح و تصمیم گیری شد:

الف- در خصوص پروژه‌هایی که افزایش بنا و طبقه موجب تغییر گروه ساختمانی می‌گردد مقرر شد چنانچه افزایش
بنا در زمان پایان کار و یا نزدیک به اتمام پروژه (بیش از ۹۷%) بوده مشروط بر آنکه حداکثر مساحت آن ۱۵%
مساحت طبقه زیرین و یا ۳۰ مترمربع هر کدام کمتر است باشد، مشمول گروه جدید نگردد. این موضوع در خصوص
افزایش متراژ در سطح طبقات نیز برقرار می‌باشد.
ب- در خصوص پروژه با مالیکت آقای دیری با توجه به اینکه در زمان ثبت پروژه اولیه در سال ۱۳۹۱ پلاک ثبتی
قید نمی‌گردیده و با تغییر مالک، پروژه همان پلاک ثبتی قبلی می‌باشد، با عنایت به انصراف ناظر پروژه و رای
کمیته داوری، به نام ناظر کد پروژه اولیه ثبت گردد.
ج- در خصوص اضافه بنای پروژه‌های شرکت‌های حقوقی که مشمول کاهش ظرفیت گردیده اند و امکان تطبیق ندارند
مطابق افزایش متعارف انواع قرارداد‌ها، تا سقف ۲۵% از افزایش ظرفیت برخوردار گردند. (پس از هماهنگی با
اداره کل راه و شهرسازی استان)