تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۳۹
کد خبر: ۱۲۵۶۶

پنجاه و سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- طبق ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رئیسه سال دوم سازمان برگزار گردید و پس از شمارش آرا توسط بازرسین محترم سازمان نتایج به شرح ذیل اعلام گردید:
- آقای مهندس عهد یزدی نژاد: ریاست سازمان.
- خانم دکتر آزاده محمودی: نایب رئیس اول.
- آقای مهندس نیما احتشامی: نایب رئیس دوم.
- خانم دکتر فاطمه ابراهیم زاده: دبیر.
۲- آقای مهندس حسین سلطانی از سوی هیات رئیسه به عنوان خزانه دار به هیات مدیره معرفی و پس از رای گیری به عنوان خزانه دار انتخاب گردید.
۳- مقرر گردید جلسه بررسی و جمع بندی نهایی اصلاحات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ روز سه شنبه ساعت ۱۵ برگزار گردد و در صورت نیاز صبح چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰ جلسه ادامه خواهد یافت.