تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۶ آذر ۱۴۰۱ ۲۱:۴۲
کد خبر: ۱۲۶۴۳

پنجاه و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- در دستور اول پس از بحث و گفتگو کلیات پیشنهادات ارائه شده مورد موافقت اکثریت قرار گرفته و مقرر شد در خصوص تعداد و نفرات بررسی کننده نقشه و حق الزحمه دریافتی در سه ماه پایانی سال مطابق با بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ توسط هیات رئیسه سازمان تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
۲- در دستور دوم پس از بحث و گفتگو بند‌های مختلف پیشنهاد اداره جلسات هیات مدیره با تغییرات جزئی و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.
۳- با پیشنهاد ده نفر از اعضای هیات مدیره درخواست فعالیت شرکت‌های آزمایشگاه بتن ناحیه (تنکابن و رامسر) در شهر عباس آباد به مدت یک ماه، وارد دستور کار شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
۴- با درخواست ده نفر از اعضای هیات مدیره پرداخت هدیه به پرسنل سازمان به مناسبت شب یلدا در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.
۵- موضوعات خدمات مهندسی پس از بحث و گفتگو به شرح ذیل مصوب شد:
- در خصوص بند یک پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد و تعطیلی کارگاه با تعهد مجری، در پروژه‌های تعطیلی کارگاه سرپرست کارگاه امکان خروج داشته باشد و در زمان آغاز مجدد پروژه، سرپرست کارگاه جدید معرفی گردد. در خصوص پروژه‌های با پیشرفت ۷۵ درصد، ظرفیت و تعداد کار مربوط به مجری با ارائه مدارک آزاد می‌گردد ولیکن تا اتمام کار در کارتابل سرپرست کارگاه باقی می‌ماند.
- در خصوص بند دوم موضوعات خدمات مهندسی مقرر شد قابلیت ثبت مجری در دفاتر رابط فراهم شده و قرارداد مجریان توسط مهندس مجری به دفاترنمایندگی جهت بررسی ارائه گردد.
- در خصوص بند سوم موضوعات خدمات مهندسی، وفق بند ۱۴-۳-۳ مبحث دوم مقررات ملی مصوب گردید. مهندسینی که خارج از کار‌های ساختمانی شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند می‌توانند نیز مطابق با مصوبه هیات مدیره از ۲۵ درصد افزایش ظرفیت وتعداد کار استفاده نمایند.