تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

پنجاه و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- گزارش پیاده سازی ارتباط با نرم افزار‌های سازمان و شهرداری بابل در صحن هیات مدیره طرح و اعضای محترم هیات مدیره نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات تکمیلی خود را بیان نمودند.
۲- در خصوص تعیین حق الزحمه خدمات ژئوتکنیک مقرر گردید پیشنهادات ذیل به هیات چهار نفره استان ارائه گردد:
- برای خاک ریز دانه به ازای هر مترطول حفاری مبلغ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای خاک درشت دانه به ازای هر مترطول حفاری مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- چنانچه حفاری به روش دستی صورت پذیرد به میزان ۱۰% از مقادیر یادشده کاسته می‌شود.
۳- موافقت نامه قرارداد طراحی در جلسه هیات مدیره طرح گردید و پس از بحث و بررسی، مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد متن قرارداد پیشنهادی در سایت قرار گیرد.
۴- در خصوص معرفی نماینده هیات مدیره در کمیسیون معاملات، پس از بحث و گفتگو با توجه به بررسی نظامنامه مالی و معاملاتی ابلاغی شورای مرکزی، طبق نظر هیات مدیره ضرورتی بر تغییر نماینده هیات مدیره در کمیسیون معاملات نمی‌باشد و چنانچه با عدم حضور نماینده قبلی تعداد آرا به تساوی کشید، رای ریاست سازمان نافذ می‌باشد.
۵- گزارش اقدامات انجام شده در زمینه طراحی و پیاده سازی GIS سازمان به هیات مدیره ارائه گردید و اعضای محترم به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
۶- در خصوص رفع ابهام مصوبه خدمات مهندسی جلسه ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ با موضوع ثبت مجری در دفاتر رابط، مصوبه به شرح ذیل تکمیل گردید:
- تمامی پروژه‌های گروه الف و ب حتی اگر مشمول استفاده از خدمات مجری هم باشند، توسط دفاتر رابط ثبت گردند.