تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

به گزارش روابط عمومی سازمان دومین جلسه شورای اداری با حضور هیات رییسه سازمان، روسای ادارات و مسوولین واحد‌ها با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین بخشی و بهینه سازی چرخه ارجاع دستورات و نامه‌ها در ستاد و دفاتر و در جهت تسهیل در فرایند رسیدگی به مطالبات اعضا روز دوشنبه مورخ ۵دیماه۱۴۰۱ در محل سازمان برگزار شد.
رییس سازمان با اشاره به اینکه نتیجه و بازخورد بسیار خوبی از نخستین جلسه شورای اداری با ماهیت پیشبردی و هدفمند گرفته است ابراز امیدواری کرد با تکرار اینگونه جلسات بطور منظم و پیشرفت مذاکرات اقدامات هماهنگ تری با هدف نتیجه مطلوب‌تر در سازمان محقق گردد.
در ادامه جلسه مهندس یزدی نژاد و هیات رییسه سازمان در خصوص مسایل جاری سازمان با روسای ادارات و مسوولین واحد‌ها گفتگو و تبادل نظر نموده و دستورات لازم را جهت اقدام مقتضی با زمانبندی مشخص صادر کردند.