تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

شصتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- در دستور اول در خصوص آیین نامه انضباطی کارکنان پس از بحث و گفتگو مقررگردید جهت بررسی بیشتر جلساتی با نماینده معرفی شده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار گردد و نتیجه آن در جلسات آتی هیات مدیره در دستور کار قرار گیرد.
۲- سامانه آموزش سازمان جهت اطلاع و آشنایی اعضای هیات مدیره ارائه گردید و پرسش‌های مطرح شده پاسخ داده شد.
۳- در خصوص وب سرویس ایجاد شده و برقراری ارتباط با تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و موارد در دست اقدام با سایر سازمان‌ها و ایجاد بستر استعلام الکترونیکی در چارچوب دولت الکترونیک گزارش کاملی ارائه گردید.
۴- در دستور چهارم زمان برگزاری مجمع نوبت اول ۱۹ بهمن و در صورت عدم رسیدن به حد نصاب نوبت دوم ۷ اسفند تعیین گردید. در خصوص انتخاب و معرفی کاندیدا‌های نهایی منتخب بازرسی جهت معرفی به مجمع، با ترک جلسه توسط ۶ نفر از اعضای هیات مدیره، جلسه از رسمیت خارج شد.