تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

به گزارش روابط عمومی سازمان:
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان از برگزاری مانور سراسری کنترل کیفیت خدمات مهندسی در کلیه شهر‌های استان در غالب اکیپ‌های ده نفره در هر شهراز پروژه‌های ساختمانی خبر داد
مهندس یزدی نژاد به رویکرد فعالیت‌های سازمان اشاره کرد و گفت:یکی از راهبرد‌های عملیاتی این دو ه هیات مدیره تحول در بخش‌های مختلف سازمان است در این راستا براساس وظایف ذاتی سازمان به استناد ماده دو قانون نظام مهندسی ساختمان مانور‌های دوره‌ای کنترل و نظارت از پروژه‌های ساختمانی در غالب اکیپ‌های ده نفره در کلیه شهر‌های استان مازندران انجام خواهد شد و اولین مانور نیز روز سه شنبه سیزدهم د‌ی ماه با حضور کارشناسان و مسوولین ذیربط از پروژه‌های ساختمانی شهرستان بابل انجام خواهد شد
وی هدف از این مانور را تحول در خوزه کنترل و نظارت دانست و گفت:
این مانور‌ها جهت کنترل وبهبود کیفیت ساخت وساز، کاهش تخلفات ساختمانی و کاهش حوادث ناشی از کار در پروژه‌های ساختمانی انجام خواهد شد.

مانور کنترل کیفیت خدمات مهندسی/ده تیم نظارتی در هر شهر