تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
تداوم بازدید‌های شهرستانی با راهبرد:

شنیدن مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مهندسین است


♦️اعضای هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در ادامه سلسله بازدید‌های شهرستانی از دفاتر نمایندگی و دیدار با اعضا؛ در جمع مهندسان شهر نور حضور یافتند

در این دیدار مهندس یزدی نژاد هدف از سلسله بازدید‌های هیات رییسه از دفاتر نمایندگی و حضور در جمع مهندسی هر شهر را شنیدن مشکلات، دغدغه‌ها و همچنین پاسخگویی به مطالبات جامعه مهندسب دانست و گفت: شکستن بروکراسی اداری و حذف فاصله ارتباطی بین بدنه جامعه مهندسی و ارکان سازمان یکی از #برنامه‌های _راهبردی #هیات_رییسه است تا از نزدیک خواسته‌ها و مشکلات جامعه مهندسی و همکاران عزیزمان رابشنویم و در جهت رفع و حل ان برنامه ریزی و اقدام نماییم و حضور منظم و هفتگی در هر شهر و در بین جامعه مهندسی بیانگر #همگرایی و نویدبخش #عمل به #شعار و #وعده هاست
رییس سازمان همگرایی و اقدام و عمل را با محوریت پروژه محوری از برنامه‌های عملیاتی سازمان دانست وگفت:
سلسله بازدید‌های شهرستانی صرفا به بررسی مشکلات و دغدغه‌ها ختم نمیشود بلکه راهکار و به نتیجه رساندن موضوعات مطروحه به صورت پروژه محور بودن عزم هیات رییسه است و در تمامی بازدی‌هایی که از دفاتر نمایندگی انجام میشود تیم ویژه‌ای مسول پیگیری و عملیاتی نمودن موارد طرح شده می‌باشد
مهندس یزدی نژاد در ادامه بیان داشت:
تاکید موکد دارم زیبنده جامعه مهندسی نیست که با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو باشد لذا هیات رییسه سازمان به دور از هر حواشی و هیاهو به دنبال حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مهندسان است و در این راستا واقعی نمودن خدمات مهندسی و افزایش تعرفه از مطالبات جدی ما می‌باشد
شایان ذکر است موارد ذیل در این جلسه توسط مهندسان شهر نور مطرح شد:
۱- چابک سازی سازمان در ارائه خدمات مهندسی
۲-رویه ثابت درخصوص کنترل و بررسی نقشه
۳- کنترل و نظارت دقیق درخصوص مجریان
۵- آموزش سامانه پاتمک و سپامک
۶- اجرای کامل تنسیق خدمات ژئوتکنیک
۷- در خصوص قرارداد همسان طراحی و اصلاح قرارداد نظارت
۸- درخصوص نقشه‌های فاز ۲، نقشه‌های اجرایی و امکان تایید نقشه‌های غیر مصوب و ازبیلت و بسیاری از موضوعات دیگر