تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584


به گزارش روابط عمومي سازمان دكتر مبين افضلي راد عضو هیات مدیره سازمان در گفت و گویی اختصاصی گفت : پیشنهاد حق الزحمه خدمات ژئوتکنیک، كه سالهاست از طرف شورای مرکزی نظام مهندسی مغفول مانده بود با توجه به اهمیت موضوع، مطابق بند ۱۵ ماده ۷۳ اختیارات و وظایف هیات مدیره، نسبت به بررسی و پيگيري موضوع اقدام گردید .
وي در ادامه بيان داشت:
با بررسی هزینه های شرکت آزمایشگاهی و همچنین نگاهی به فهرست بهای خدمات ژئوتکنیک ۱۴۰۱ نسبت به پیشنهاد افزايش حق الزحمه خدمات جهت مصوب در كميته ۴ نفره استان مازندران اقدام شد.
وي در ادامه به تشريح افزايش حق الزحمه پيشنهادي به كميته چهار نفره پرداخت و اعلام داشت:حق الزحمه پیشنهادی برای هر مترطول خاک ریزدانه ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان و برای خاک درشت دانه ۱.۸۰۰.۰۰۰تومان می باشد

دکتر افضلی اظهار اميدواري كرد كه با ارائه مستندات قانونی در هیات چهارنفره استان، حق الزحمه های پیشنهادی اجرائی گردد.

پيشنهاد افزايش و بروز رساني تعرفه ژئوتكنيك