تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

یکی از راهبرد‌های مهم این دوره هیات مدیره #مدیریت مشارکتی و افزایش #مشارکت پذیری جامعه مهندسی جهت کارایی موثر و هدفمند در فرایند برنامه‌های اجرایی سازمان است.
دکتر محمود میثاقی عضو هیات مدیره سازمان در گفت و گویی اختصاصی با روابط عمومی سازمان ضمن اعلام مطلب فوق افزود: با توجه به راهبرد مشارکت پذیری برای نیل به اهداف عالیه سازمان؛ حسب ماده ٨٠آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کمیته نظام پیشنهادات سازمان امادگی خود را جهت جذب پیشنهادات جامعه مهندسی در محور‌های زیر اعلام میدارد:
در این راستا از تمامی همکاران و مهندسین علاقمند به مشارکت درفعالیت‌های مهندسی دعوت میشود از طریق سامانه نظام پیشنهادات در سایت سازمان به آدرس
www.MazandNezam.org
پیشنهادات خود را به دبیرخانه این کمیته ارسال نمایند.

سازمان مشارکت جو/مهندس مشارکت پذیر